Delphi 6 -: https://ododru.ru/nasyshchennaya-vodorodom.html